Procesy sądowe

Home / Procesy sądowe

PROCESY SĄDOWE

W ramach Kancelarii świadczymy usługi windykacji przedprocesowej,
reprezentujemy Klientów w toku sporów sądowych jak i zajmujemy się zastępstwem w postepowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników. W wypadku bezskuteczności egzekucji wobec osób prawnych kierujemy nasze roszczenia wobec organów spółek (odpowiedzialność członków zarządu), jak i na życzenie Klientów zgłaszamy wnioski o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i zasiadania w organach spółek przez nierzetelnych dłużników. Podjęcie sprawy poprzedzamy analizą dokumentów, po której przekazujemy Klientowi informacji o zasadności roszczenia (sądowej możliwości i skuteczności jego dochodzenia) i sprawy w których szanse na wygraną oceniamy jako niewielkie podejmujemy wyłącznie na wyraźne życzenie Klienta, każdorazowo informując go o kosztach i ryzyku przegrania sprawy. Koszt wstępnej analizy (200 PLN + VAT) odliczamy od należności za wstąpienie do sprawy w wypadku gdy Klient zdecyduje się na prowadzenie postępowania sądowego przez naszą Kancelarię.

Wynagrodzenie

Nasze wynagrodzenie kształtujemy w przeważającej części jako wynagrodzenie typu success fee, tj. od środków uzyskanych na skutek windykacji na rzecz Klienta (lub prawomocnie zmniejszonych roszczeń strony przeciwnej). W zależności od ustaleń standardowe wynagrodzenie składa się z 3 elementów – wynagrodzenie za wstąpienie do sprawy i sporządzenie dokumentacji procesowej (1/2 kosztów zastępstwa), wynagrodzenie za uczestnictwo w rozprawie 200 PLN + VAT oraz
wynagrodzenie za sukces w wysokości 10% wyegzekwowanej kwoty, przy czym w ramach uzgodnień ustalamy również górny poziom wynagrodzenia obciążającego Klienta z tytułu prowadzenia sprawy. W wypadku ryczałtowej obsługi podmiotu w zakresie windykacji należności (lub
ryczałtowej obsługi) za wszczęcie postępowania nie jest pobierane od Klienta wynagrodzenie za wstąpienie do postępowania.

Obsługa w ramach kancelarii

Adw. Marcin Kminkowski
R. pr. Sebastian Wojdył

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami - zostaw wiadomość. Otrzymasz odpowiedź w ciągu 48h.

Start typing and press Enter to search