Prawo handlowe

Home / Prawo handlowe

PRAWO HANDLOWE

Zakładamy spółki i je likwidujemy, wspieramy zarządy w bieżącej działalności jak i wspieramy właścicieli niezadowolonych z powodu działań swoich wspólników. W zakresie naszych usług zajmujemy się zarówno bieżącą obsługą korporacyjną spółki (sporządzanie projektów uchwał, doradztwem związanym z decyzjami wymaganymi zgodnie z kodeksem spółek handlowych, projektami zmian umów spółek) jak i kwestiami sporów między wspólnikami dotyczącymi kontroli nad spółką. Reprezentujemy również wspólników niezadowolonych z współpracy z partnerami w ramach spółki i zainteresowanych jej przejęciem jak i wystąpieniem ze spółki i uzyskaniem należnej mu spłaty.

Wynagrodzenie

W większości spraw rozliczenia z Klientami bazując w oparciu o stawkę godzinową (250 PLN + VAT) niemniej jednak w wypadku zlecenia stałej ryczałtowej obsługi podmiotu usługi świadczone bez dodatkowego wynagrodzenia, a w wypadku sporów związanych z wystąpienie wspólnika lub likwidacją spółki wynagrodzenie określane w modelu success fee + ustalone wynagrodzenie za wstąpienie do sprawy.

Obsługa w ramach kancelarii

R. pr. Sebastian Wojdył

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami - zostaw wiadomość. Otrzymasz odpowiedź w ciągu 48h.

Start typing and press Enter to search