Sprawy karne

Home / Sprawy karne

SPRAWY KARNE

W ramach Kancelarii świadczymy pomoc prawą w sprawach karnych.
Reprezentujemy naszych Klientów zarówno w postępowaniu przygotowawczym przed organami Policji, Prokuratury oraz w postępowaniu sądowym przed Sądami wszystkich instancji. Zapewniamy udział w czynnościach procesowych w tym w czynnościach przesłuchania, konfrontacji, okazania oraz z posiedzeniach i rozprawach sądowych. Czynności z udziałem naszych klientów poprzedzane są konsultacjami, których celem jest ustalenie wspólnej linii obrony realizowanej w toku procesu. W ramach świadczonej pomocy prawnej składamy w imieniu naszych klientów wnioski dowodowe, środki zaskarżenia w tym zażalenia, apelacje, kasacje.

Rozpoczęcie sprawy poprzedzamy konsultacjami z klientem, zebraniem informacji uzyskanych w ramach zgromadzonego materiału dowodowego i dokonaniem ich analizy. Te wstępne czynności pozwolą na wypracowanie spójnej linii obrony i kierunku postępowania, realizowanego przez złożenie wniosków dowodowych oraz aktywny udział w czynnościach procesowych zarówno z naszym klientem jak i innymi osobami (świadkami, podejrzanymi) występującymi w sprawie.

W ramach czynności podejmowanych w sprawach karnych bierzemy udział w czynnościach nagłych, związanych z zatrzymaniem i doprowadzeniem do jednostki Policji lub Prokuratury. Na tym etapie postępowania zapewniamy profesjonalne zastępstwo w toku posiedzeń w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania.

Wynagrodzenie

Z uwagi na charakter spraw karnych, stopień skomplikowania sprawy, wysokość wynagrodzenia ustalamy indywidualnie z każdym klientem podczas spotkania poprzedzającego przyjęcie sprawy.

Obsługa w ramach kancelarii

Adw. Marcin Kminkowski

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami - zostaw wiadomość. Otrzymasz odpowiedź w ciągu 48h.

Start typing and press Enter to search