E-Sąd co zrobić z nakazem zapłaty

Home / Bez kategorii / E-Sąd co zrobić z nakazem zapłaty

E-Sąd co zrobić z nakazem zapłaty

Sąd elektroniczny w Lublinie tzw. E-sąd w założeniu ustawodawcy miał stanowić łatwe, szybkie i tanie rozwiązanie na ściganie nierzetelnych kontrahentów. Niestety, praktyczne jego wykorzystanie wielokrotnie dalekie jest od szczytnych idei, które legły u podstaw jego założycieli. Wielokrotnie E-sąd wykorzystywany jest przez firmy skupujące wierzytelności, w tym również obejmujące przedawnione roszczenia, do „masowego” pozywania potencjalnych dłużników. Jeśli otrzymałeś odpis pozwu z E-sądu wraz z nakazem zapłaty nie należy wpadać w panikę, a tym bardziej bagatelizować sprawy. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na treść pozwu. Sam nakaz nie zawiera bowiem zbyt wielu danych, osoba powoda może Ci nic nie mówić, bo jak wspomniałem powyżej mogło dojść do nabycia wierzytelności przez firmę windykacyjną w drodze umowy przelewu wierzytelności (potocznie określane mianem cesji). Z treści pozwu dowiemy się z jakiego stosunku prawnego powód (wierzyciel) domaga się od nas pieniędzy. Jeżeli nie zaciągałeś zobowiązania, lub uległo ono przedawnieniu, bądź też wierzytelność została przez Ciebie spłacona napisz krótki sprzeciw. Sprzeciw można napisać w formie papierowej, przesyłając go na adres Sądu wraz z odpisami pisma dla strony przeciwnej (łącznie dwa egzemplarze). Sprzeciw może zostać również złożony w formie elektronicznej. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zalogujemy się na stronie E-sądu, a następnie napiszemy sprzeciw w formie elektronicznej, to do końca postępowania przed e-sądem będzie nas obowiązywać taka właśnie forma kontaktowania się z Sądem. Dlatego też warto przemyśleć sposób zaskarżania (tradycyjny list lub droga elektroniczna) zanim wykonamy pierwszy krok. Już samo zalogowanie się na stronie E-sądu w oparciu o kody dostępne w treści pouczenia powoduje wybór drogi elektronicznego kontaktu z Sądem. Każde pismo wysłane w formie tradycyjnego listu będzie zwracane stronie, nie wywołując przy tym skutków prawnych.
Co powinien zawierać sprzeciw i jak go napisać? Sprzeciw można zamieścić na urzędowym druku dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzięki temu nie zapomnimy o żadnym ważnym elemencie pisma procesowego. W treści sprzeciwu należy wskazać zarzuty na które się powołujemy np. przedawnienie roszczenia, wcześniejsze spełnienie zobowiązania. Do treści sprzeciwu należy załączyć wykaz dowodów, które potwierdzą nasze stanowisko w sprawie np. jeśli spełniliśmy świadczenie z tytułu pożyczki dowodem tego faktu będzie potwierdzenie przelewu, dowód wpłaty na poczcie. Sprzeciw należy podpisać i wysłać na adres Sądu w Lublinie.
Jaki jest skutek wniesienia sprzeciwu? Zasadniczo nie kończy to sprawy. Może zdarzyć się, że o ile powód wystąpił z przedawnionym roszczeniem złoży oświadczenie o cofnięciu pozwu. Takie oświadczenie przeważnie skutkuje umorzeniem postępowania. Jeśli powód w dalszym ciągu będzie podtrzymywał swoje stanowisko, to czeka nas rozprawa sądowa, po zakończeniu której zapadnie wyrok. Co ważne rozprawa nie odbywa się w Lublinie, a w sądzie, którego właściwość ustalana jest na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego (miejsca zamieszkania dłużnika) lub wynikających z treści umowy łączącej strony.
Recommended Posts

Leave a Comment

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami - zostaw wiadomość. Otrzymasz odpowiedź w ciągu 48h.

Start typing and press Enter to search