Wyrok łączny a przepis art. 89 §1a kodeksu karnego

Home / Bez kategorii / Wyrok łączny a przepis art. 89 §1a kodeksu karnego

Wyrok łączny a przepis art. 89 §1a kodeksu karnego

Dzisiejszy artykuł pragnę poświęcić instytucji prawa karnego dotyczącego tzw. wyroku łącznego w kontekście zmian art 89§1a kodeksu karnego.
Rozdział 60 Kodeksu postępowania karnego został przez ustawodawcę poświęcony instytucji tzw. Wyroku Łącznego. O ile istnieją przesłanki dla orzeczenia wobec skazanego tzw. kary łącznej przewidzianej w art 85 kodeksu karnego, Sąd w wyroku łączy kary jednostkowe orzekając w ich miejsce jedną karę. W praktyce oznacza to zmniejszenie wyroku w stosunku do skazanego. Teoretycznie Sąd może obniżyć wyrokiem karę łączną do pułapu najniższej kary jednostkowej. Dla przykładu sprawca skazany 3 wyrokami w tym jeden z nich przewiduje karę 1 roku pozbawienia wolności, zaś pozostałe po 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd może orzec karę od 1 roku do 2 lat pozbawienia wolności. W praktyce należałoby się spodziewać kary na poziomie 1 roku i 6 miesięcy. Dla skazanego to i tak jest korzystne rozwiązanie, bowiem „zaoszczędza” tym samym 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Można przyjąć, że wyrok łączny jest instytucją z której płyną same korzyści dla skazanego. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Otóż analizując każdą sprawę z zakresu prawa karnego należy dokładnie przemyśleć każde posunięcie. Bo to co dla jednego jest korzystne, dla innej osoby może okazać się katastrofalne w skutkach.
Co w przypadku gdy o wyrok łączny występuje osoba skazana wyrokami, gdzie orzeczono kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonywania. Czy Sąd może orzec tylko karę w zawieszeniu, czy też skazany może pogorszyć swoją sytuację?
Z dniem 8 czerwca 2010 r. w kodeksie karnym w przepisie art 89 pojawił się nowy paragraf oznaczony jako 1a. W myśl znowelizowanego przepisu, Sąd może orzec karę łączną bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, nawet w sytuacji gdy podstawą do połączenia wyroków są kary orzeczone z warunkowym zawieszeniem. Regulacja ta weszła ponad 3 lata temu do kodeksu karnego, niemniej jednak niektórzy prawnicy zdają się o niej zapominać. Dlatego też warto o niej wspomnieć. Jak wskazałem powyżej każda sprawa z zakresu prawa karnego jest inna, każda osoba skazana czy też oskarżona ma inne priorytety, inne warunki osobiste, dlatego też do każdego przypadku należy podejść indywidualnie. W mojej kancelarii pojawiła się ostatnio osoba dotknięta opisanym powyżej problemem. Niestety gdy klient poprosił mnie o konsultację, oczekiwał już na uzasadnienie wyroku sądu II instancji. Zarówno Sąd Rejonowy jak i Sąd Okręgowy orzekli wobec niego karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonywania, pomimo, że kary jednostkowe były właśnie w zawieszeniu. W sprawie klienta złożone zostały wnioski o odroczenie wykonania kary, ale to nie załatwia sprawy. Ponadto po przeanalizowaniu treści wyroku i uzasadnienia Sądu Okręgowego została sporządzona w imieniu klienta kasacja do Sądu Najwyższego. Niemniej jednak na chwilę obecną orzeczenie Sądu jest prawomocne i może zostać wykonane. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie Kasacji. O jej wyniku napiszę w kolejnym poście.
Reasumując, pomimo iż wyrok łączny może wydawać się swoistym panaceum dla skazanego, to należy rozważyć, czy warto składać wniosek o jego wydanie, zwłaszcza, gdy orzeczono wobec skazanego kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonywania.
Recent Posts

Leave a Comment

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami - zostaw wiadomość. Otrzymasz odpowiedź w ciągu 48h.

Start typing and press Enter to search